Треска: терапия с микроелементи

Рисковата група посочва възможността заболяването да е свързано с риска от дефицит на жизненоважни вещества. Оплакването от треска показва жизненоважен хранителен дефицит за:

  • Витамин С

Горните препоръки от жизненоважно вещество са създадени с помощта на медицински експерти. Всички твърдения са подкрепени от научни изследвания с високи нива на доказателства. За притежава препоръка са използвани само клинични проучвания с най-високи нива на доказателства (степен 1a / 1b и 2a / 2b), които поради своята висока значимост доказват препоръката за терапия. Тези данни се актуализират на определени интервали.

* Жизненоважни вещества включват витамини, полезни изкопаеми, микроелементи, жизненоважни аминокиселини, жизненоважни мастни киселиниИ др