Треска: Диагностични тестове

Задължителна диагностика на медицински изделия

 • Измерване на температурата с клиничен термометър - най-точното е ректалното измерване, т.е. анус (време за измерване: 5 минути) (злато стандарт); измерването може да бъде и устно, т.е. под език, аксиларна, т.е. под мишницата (време за измерване: 10 минути), или ушна, т.е. в ухото (грешка в измерването е възможна поради ушна кал); повтаря се треска измервания: 6 пъти на ден, регистър на температурата, ако е необходимо.

По избор диагностика на медицински изделия - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване, лабораторна диагностика и задължително диагностика на медицински изделия - за диференциално диагностично изясняване.

 • Сонография (ултрасонография)
  • Ултрасонография на корема (ултразвук изследване на коремни органи) - стандартна диагностика в случаите на неясна причина за втрисане; в случаите на треска след престой тропиците или субтропиците, особено по отношение на амеб черен дроб абсцес.
  • Артросонография (ултразвук изследване на ставите) - при артрозонография, както меките тъкани, така и повърхностните зони на кости на фуга може да се покаже (изпълнение, например, в неясно ставен оток); ако е необходимо, пункция на ставата под сонографски изглед.
  • Плеврална сонография (ултразвук изследване на извика (плевра) и плеврално пространство) - за откриване (откриване) на a плеврален излив.
 • Рентгенова снимка на гръдния кош (рентгенов гръден кош / гръден кош), в две равнини - при съмнения за респираторни инфекции [белодробен инфилтрат?]
 • Рентгенов от параназални синуси, зъби.
 • Компютърна томография на гръдния кош / сандък (торакална КТ) - при съмнение за системни заболявания или тумори или ако треска не е ясно.
 • Компютърна томография на корема (абдоминална КТ) - например, за да се изключат интраабдоминални абсцеси или ретроперитонеални лимфа възли; в случай на неясна треска.
 • Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) - напр. В V. a. остеомиелит (костен мозък възпаление).
 • Позитронно-емисионна томография-компютърна томография (PET-CT) - диагностична стъпка на третата фаза; флуородеоксиглюкозната PET процедура има чувствителност (процент на болните пациенти, при които заболяването се открива чрез използването на процедурата, т.е. настъпва положителна находка) от 92% и специфичност (вероятност действително здрави хора, които нямат заболяването в Въпросът също се открива като здрав в теста) от 78% при изясняване на неясна треска.
 • електрокардиограма (ЕКГ; запис на електрическата активност на сърце мускул) - при съмнения за инфекциозни случаи ендокардит (ендокардит).
 • (Трансезофагеална) ехокардиография (TEE; ехо; сърдечен ултразвук) - за откриване на възможни клапни вегетации и разрушаване на клапата.