Фрактура на бедрената шийка: лекарствена терапия

Цели на терапията

 • Болка облекчение.
 • Предотвратяване на тромбоза (съдово заболяване, при което a кръв образува се съсирек (тромб) в a кръвоносен съд).
 • Избягване на усложнения (напр. Инфекции).

Препоръки за терапия

 • Аналгезия (болка релеф) според схемата на СЗО за постановка.
  • Неопиоиден аналгетик (ацетаминофен, средство от първа линия).
  • Нископотенциален опиоиден аналгетик (напр. трамадол) + неопиоиден аналгетик.
  • Опиоиден аналгетик с висока мощност (напр. морфин) + неопиоиден аналгетик.
 • Тромбопрофилактика (виж по-долу тромбоза) [фрактури на тазобедрената става са сред най-рискови фактори за тромбоза].
 • Профилактиката на инфекции (антибиотична профилактика) намалява степента на повърхностни и дълбоко заразени инфекции, както и инфекции на пикочните и дихателните пътища при пациенти с фрактури на шийката на бедрената кост; еднократна доза антибиотици с началото на индукцията на анестезия е достатъчна за рутина
 • Вижте също в „Още терапия"