Дебел черен дроб (Steatosis Hepatis): Или нещо друго? Диференциална диагноза

Вродени малформации, деформации и хромозомни аномалии (Q00-Q99).

  • Абеталипопротеинемия (синоним: хомозиготна фамилна хипобеталипопротеинемия, ABL / HoFHBL) - генетично заболяване с автозомно-рецесивно наследяване; тежка форма на фамилна хипобеталипопротеинемия, характеризираща се с дефицит на аполипопротеин В48 и В100; дефект в образуването на хиломикрони, водещ до нарушения на храносмилането при деца, водещ до малабсорбция (нарушение на храната абсорбция).

Ендокринни, хранителни и метаболитни заболявания (E00-E90).

  • Фамилна хетерозиготна хипобеталипопротеинемия (FHBL) [общ холестерол, LDL холестерол и аполипопротеин В (ApoB) в FHBL под 5-ия процентил, съответстващ на общ холестерол от приблизително <150 mg / dl, LDL холестерол от <70 mg / dl и ApoB < 50 mg / dl]
  • Хемохроматоза (желязо съхранение) - генетично заболяване с автозомно-рецесивно наследяване с повишено отлагане на желязо в резултат на повишено желязо концентрация в кръв с увреждане на тъканите.
  • Лецитин холестерол дефицит на ацилтрансфераза (дефицит на LCAT; рядък, автозомно-рецесивен наследствен ензимен дефект на извънклетъчния метаболизъм на холестерола).
  • липодистрофия
  • Болест на Уилсън (мед съхранение) - автозомно-рецесивно наследствено заболяване, при което едно или повече ген мутациите нарушават мед метаболизъм в черен дроб.

Инфекциозни и паразитни болести (A00-B99).

Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчка канали-панкреас (панкреас) (K70-K77; K80-K87).

  • Автоимунни хепатопатии - чернодробни заболявания, причинени от автоимунни процеси.

Новообразувания - туморни заболявания (C00-D48).

  • Хепатоцелуларен карцином (черен дроб рак).