Упражнения | Болка, причинена от шийните прешлени

Упражнения

Упражненията за цервикални проблеми трябва да се извършват след консултация с терапевт или лекар. Ако проблемите се увеличат след упражненията, моля, свържете се с нас отново във всеки случай. В много случаи леките мобилизиращи упражнения облекчават оплакванията.

 1. Глава кръгове: Кръженето с глава е лесно мобилизиращ метод. Важно е глава не е взето твърде много в шия. В случай на несигурност, тази посока на движение трябва да бъде напълно пропусната.

  Пациентът поставя глава от лявата страна. Наклонете лявото ухо към рамото, след това завъртете брадичката към пода, така че погледът да е насочен към пода. Това е началната позиция.

  След това главата се премества в дясната страна с бавно, широко полукръгло движение, докато дясното ухо сочи към дясното рамо, погледът сочи към пода, а брадичката отляво сочи към пода. По време на упражнението седите или стоите изправени, гърбът ви остава изправен, раменете не се движат. Полукръговото движение се извършва бавно и в контролирана редуване.

  Крайната позиция от всяка страна трябва да бъде кратка. Можете да направите до 20 повторения. Леко дърпане (разтягане болка) може да се случи.

  В случай на болка или замаяност, по-нататъшното изпълнение на упражнението първо трябва да бъде изяснено индивидуално!

 2. Прибиране: Друго, често приятно упражнение е упражнението за прибиране. Тук шийният отдел на гръбначния стълб е опънат и изправен. Това е движение, което често изпълняваме твърде рядко в ежедневието.

  От изправена, права седалка премествате брадичката си назад, сякаш искате да направите двойна брадичка. Главата по никакъв начин не е поставена в шия. Напротив, шийният отдел на гръбначния стълб трябва да се простира, задната част на главата е насочена далеч нагоре и се простира към тавана.

  Крайната позиция се задържа за кратко, след това позицията може да се освободи, брадичката се разхлабва и отново се придвижва малко напред, кривината на шийните прешлени отново се увеличава. Движението може да се извърши около 10-20 пъти. След като усвоите упражнението, в края на движението можете да приложите лек натиск върху брадичката с ръце, за да увеличите разтягането.

  Степента на движение е само малка, акцентът трябва да се постави върху изпълнението и точността. Възможно е леко да дръпнете върху шия до средно BWS. В случай на болка или дискомфорт, първо трябва да се изясни упражнението.