Упражнения на Balance-Pad | Стеноза на гръбначния канал - прости упражнения за дома

Упражнения на Balance-Pad

Упражнение 1: Пациентът стъпва върху Баланс Подложка с двата крака и се опитва да стои, без да се държи. Ако това е успешно, едно крак се повдига и разтяга назад. Тогава крак се изтегля отново под ъгъл от 90 °.

Не се опитвайте да влизате в кух гръб и поддържайте постоянното напрежение в корема. Повторете упражненията 3 * 10 пъти на страна. Упражнение 2: Пациентът стъпва с двата крака върху Баланс- Подложка.

Ако може да се стабилизира добре и обикновено е в състояние, може да направи 1 крак стойка върху подложката. Докато стои на крака, той изпъва ръце нагоре и ги придърпва до тялото, както при изтеглянето на лат. За да направи упражнението по-трудно, пациентът може да използва гири или a терабанда.

Не се опитвайте да влизате в кух гръб и поддържайте постоянното напрежение в корема. Повторете това упражнение, заставайки от всяка страна по 3 * 10 пъти на страна.