Упражнения от физиотерапия за упражнение TEP на тазобедрената става 9 Фигура 1

„Разтегнете флексор на тазобедрената става“ В легнало положение оставете засегнатия крак окачете се на повдигната повърхност. Внимавайте да не влезете в кухия гръб. Възможни са леки движения на махалото.

След 15 секунди направете кратка почивка и повторете упражнението още 2 пъти. - Обесването крак остава в позицията си, докато предишният изпънат крак сега е изтеглен към сандък. Това увеличава разтягането на тазобедрения флексор. Задръжте 3 пъти за 15 секунди. Продължете към следващото упражнение