Упражнения от физиотерапия за упражнение TEP на тазобедрената става 7

"Adductors”Наклонете леко коляното в изправено положение и след това го преместете навътре / нагоре към противоположната страна. 15 Whl. a 2 преминава напред към следващото упражнение