Упражнения от физиотерапия за упражнение TEP на тазобедрената става 4

„Колоездене“ В това упражнение изпълнявате движение с бедрата и коленете в легнало положение, подобно на карането на велосипед. Правете това за около 1 минута наведнъж. Продължете със следващото упражнение