Упражнения от физиотерапия за упражнение TEP на тазобедрената става 10

- Протегнете се назад стегнат”Поставете засегнатия крак изцяло опъната на повдигната повърхност. Издърпайте пръстите към себе си и насочете горната част на тялото към стъпалото. Поддържащата крак остава опъната.

И двата крака сочат право напред. Задръжте разтягането за 10 секунди крак и го изпълнете два пъти. Продължете към статията Физиотерапия след хип TEP