Упражнения за врата | Упражнения срещу мигрена - това помага!

Упражнения за врата

Оръжия Кръжете ръцете бавно и равномерно напред в началото, около 20 повторения. След това, също 20 пъти, кръгнете назад. Това упражнение служи за отпускане на рамотошия област.

Кръг рамо Изпълнете това упражнение по същия принцип като упражнение 1. За вариация можете да кръжите едното рамо по-бързо от другото или в противоположни посоки. Повдигнете рамото Издърпайте рамото възможно най-много към ушите.

Задръжте тази позиция за няколко секунди и след това отново спуснете раменете. Изпънете страничното шия мускули Хванете дясната си ръка над вашата глава за да можете да поставите ръката си над лявото ухо. Сега внимателно издърпайте глава към дясното рамо, докато усетите разтягане.

Работете все по-дълбоко в участъка за около 1 минута и след това бавно се върнете в изходна позиция, за да смените страни. Разтягане задната част на шия Скръстете ръцете си зад глава и го дръпнете бавно към себе си сандък докато не почувствате разтягане. Задръжте това за 20-30 секунди и след това бавно се върнете в изходна позиция.

  1. Оръжия Първо кръгнете ръцете бавно и равномерно напред, около 20 повторения. След това, също 20 пъти, кръгнете назад. Това упражнение служи за отпускане на областта на рамото-шията.
  2. Кръг на раменете Изпълнете това упражнение по същия принцип като упражнението 1.

    За вариация можете да кръжите едното рамо по-бързо от другото или в противоположни посоки.

  3. Повдигнете рамото Издърпайте рамото възможно най-много към ушите. Задръжте тази позиция за няколко секунди и след това отново спуснете раменете.
  4. Разтягане страничното мускули на врата Хванете дясната си ръка над главата си, за да можете да поставите ръката си над лявото ухо. Сега внимателно дръпнете главата към дясното рамо, докато почувствате разтягане Работете по-дълбоко и по-дълбоко в участъка за около 1 минута и след това бавно се върнете в изходна позиция, за да смените страните.
  5. Разтягане задната част на врата Прекоси ръце зад главата си и я издърпай бавно към себе си сандък докато не почувствате разтягане. Задръжте това за 20-30 секунди и след това бавно се върнете в изходна позиция.