Упражнения по време на бременност | Упражнения за болка в гърдите

Упражнения по време на бременност

Упражнение: Застанете изправени и изправени. Ръцете са повдигнати под лек ъгъл встрани, така че дланите на ръцете да са на около височината на раменете. Сега преместете ръцете си назад, докато почувствате разтягане в сандък мускул. Задръжте тази позиция за 20 секунди.

5 повторения. Упражнение: Застанете странично до стена и поставете своя ръка, която е по-близо до стената, под ъгъл срещу нея. Лакътът е на нивото на раменете.

Сега обърнете горната част на тялото си от стената, докато почувствате разтягане в страничната част сандък. Задръжте това за 20 секунди и след това сменете страните. Упражнение: Застанете изправени и изправени и кръстосайте ръце зад гърба си.

След това вдигнете ръцете зад гърба си доколкото е възможно и задръжте напрежението за 20 секунди. Изпълнете упражнението 5 пъти. Упражнение: Легнете по гръб.

Ръцете са изпънати отстрани на тялото. Сега първо поведете наляво крак над дясната. Уверете се, че раменете и ръцете ви остават в контакт с пода по време на цялото упражнение.

Задръжте разтягането за 20 секунди и след това сменете страните.

 1. Упражнение: Застанете прави и изправени. Ръцете се повдигат под лек ъгъл отстрани, така че дланите на ръцете да са на около височината на раменете.

  Сега преместете ръцете си назад, докато усетите разтягане в сандък мускул. Задръжте тази позиция за 20 секунди. 5 повторения.

 2. Упражнение: Застанете странично до стена и поставете своя ръка, която е по-близо до стената, под ъгъл към нея.

  Лакътът е на нивото на раменете. Сега обърнете горната част на тялото от стената, докато почувствате разтягане в страничните гърди. Задръжте това за 20 секунди и след това сменете страните.

 3. Упражнение: Застанете изправени и изправени и кръстосайте ръце зад гърба си.

  След това вдигнете ръцете зад гърба си доколкото е възможно и задръжте напрежението за 20 секунди. Изпълнете упражнението 5 пъти.

 4. Упражнение: Легнете по гръб. Ръцете са изпънати отстрани на тялото.

  Сега първо поведете наляво крак над дясната. Уверете се, че раменете и ръцете ви остават в контакт с пода по време на цялото упражнение. Задръжте разтягането за 20 секунди и след това сменете страните.