Упражнения срещу напрежение на врата в офиса 5

„Начална позиция: BWS - Мобилизация“ Подпрете се на ръба на масата с двата лакътя. Можете да седите или да стоите наведени. Сега направете прегърбен гръб.

„Крайна позиция: BWS - Мобилизация“ Сега оставете гръбнака си да увисне от гърбав. Повторете упражнението 5 пъти. Продължете със следващото упражнение