Упражнения срещу напрежение на врата 4

"Разтягане на страничното шия мускули ”Вие приемате изправена и права поза, докато седите. Лопатките са дълбоко изтеглени назад, гръдна кост е насочена нагоре. Посегнете под седалката с една ръка и поставете противоположното ухо от същата страна на рамото.

Задръжте напрежението за около 10 секунди. Разтягане на задната / страничната шия мускули От разтягане на страната мускули на врата, сега насочете вашия глава диагонално надолу като махало под напрежение. Задръжте тази позиция за 10 секунди.

Разтягане на предната част шия мускули От участъка отзад / странично мускули на врата, поставете вашия глава под напрежение диагонално диагонално назад във врата. Задръжте тази позиция за 10 секунди. Продължете със следващото упражнение