Упражнения срещу напрежение на врата 3

"Разтягане - сандък мускули ”Вие се облягате с вашите ръка срещу стена или рамка на вратата. Сега обърнете горната част на тялото в посока, обратна на вашата ръка така че да почувствате придърпване от подмишницата към вашето сандък мускули. Задръжте това разтягане за 10 секунди и разтегнете всяка страна 3 пъти. Продължете към следващото упражнение