Упражнения срещу напрежение на врата и раменете 5

„Махало на ръката“ Наклонете горната част на тялото / лявото рамо леко напред. Имате леко тегло в ръката си. Оставете гравитацията да влезе в сила и оставете опънатото махало за около 15 секунди. След това сменете ръката. Продължете към следващото упражнение