Упражнения срещу напрежение на врата и раменете 4

"Раменни кръгове”С изпънати ръце, кръжете раменете си отпред / нагоре назад / надолу. По този начин насочете вашето гръдна кост нагоре и дръпнете лопатките дълбоко назад. Можете също така да кръжите раменете си назад. Изпълнете упражнението около 15 пъти. Продължете със следващото упражнение