Упражнения срещу напрежение на врата и раменете 3

„Странично повдигане“ Затегнете a Терапевтична лента под единия крак и издърпайте противоположната ръка, изпъната нагоре и навън. Можете също така да вземете тежест (бутилка с вода и т.н.) вместо Терапевтична лента. Направете 15 повторения на рамо. Продължете към следващото упражнение