Упражнения срещу напрежение на врата и раменете 2

„Човек на светофара“ Изпънете едновременно едната ръка нагоре, а другата отстрани. Сменете ръцете 10-15 пъти директно една зад друга. Продължете със следващото упражнение