Упражнения срещу напрежение на врата и раменете 1

“Arm Swinging” Махайте едната ръка пред себе си на завои. Горната част на тялото ви остава отпусната и изправена. Продължете със следващото упражнение