Упражнения срещу мигрена - това помага!

Упражнения срещу мигрена може да постигне добри резултати в превенцията, както и при остри пристъпи на мигрена и последващо лечение. Поради релаксиращия и релаксиращ ефект, както и укрепването на мускулите в рамото и шия ■ площ, мигрена атаките могат да бъдат ограничени предварително и честите задействащи фактори като стрес или напрежение могат да бъдат неутрализирани. В зависимост от вида и причината за мигрена, различни упражнения от областите на йога, на разположение са физиотерапия и Feldenkrais.

Упражнения за превенция на мигрена

За да се предотврати мигрена, има лекарства и редица упражнения, които целят намаляване на стреса, подобрете общото представяне и освободете напрежението. Отдих Легнете по гръб и сгънете ръце върху стомах. Сега вдишайте бавно и усетете своето стомах издигам се.

Пребройте до 4, след това издишайте бавно и контролирано, докато броите до 8. Правете упражнението спокойно за няколко минути. Укрепване на шия Седнете изправени и изправени.

Поставете едната си ръка пред челото и упражнявайте лек натиск глава в същата позиция. Повторете цялото нещо отзад на глава и отстрани. Седнете на колене и завъртете глава 45 ° надясно.

Наклонете дясната си ръка и дръпнете рамото назад. Сега хванете лявата си ръка над главата си и я издърпайте внимателно в лявата страна, докато почувствате разтягане. Задръжте това за 20-30 секунди, след това бавно се върнете в изходна позиция и след това сменете страните.

  1. Отдих Легнете по гръб и сгънете ръце върху стомах. Сега дишайте бавно и усетете как стомахът ви се повдига. Пребройте до 4, след това издишайте бавно и контролирано, докато броите до 8.

    Правете упражнението спокойно за няколко минути.

  2. Укрепване на шия Поставете или седнете изправени и изправени. Поставете едната си ръка пред челото и оказвайте лек натиск, като държите главата в същото положение. Повторете това в задната част на главата и отстрани.
  3. Изпънете шията Седнете на колене и завъртете главата на 45 ° надясно.

    Наклонете дясната си ръка и дръпнете рамото назад. Сега хванете лявата си ръка над главата си и я издърпайте внимателно в лявата страна, докато почувствате разтягане. Задръжте това за 20-30 секунди, след това бавно се върнете в изходна позиция и след това сменете страните.