Упражнения срещу болка в ръката | Упражнения срещу болка в рамото

Упражнения срещу болка в ръката

Упражнение срещу ръката болка 1 Изпънете ръцете си отпред. Те са на височината на раменете им. Сега изпълнявайте малки люлеещи се движения надясно и наляво.

Опитайте се да направите движенията възможно най-малки и бързи. Горната част на тялото ви остава стабилна, а раменете ви остават издърпани назад. Упражнение срещу ръката болка 2 Заставате пред стена и се подпирате с двете си длани на стената.

Оръжията са малко по-отдалечени. Пръстите гледат малко един към друг. Натиснете горната част на тялото нагоре и изпънете ръцете си.

След това отново сгънете ръце и оставете тялото да потъне надолу. Малко преди стената, качете се отново с горната част на тялото. Не изпъвайте ръцете си нагоре, когато изтласкате горната част на тялото нагоре, а ги оставете свити още малко (като лицеви опори, само в изправено положение).

Упражнение срещу ръката болка 3 Вземете леко тегло в едната ръка всяка (напр. Бутилка от 0.5 литра). Изпънете двете ръце напред и насочете пръстите си към пода. Гърбът на ръката сочи нагоре.

Издърпайте двете ръце към раменете и завъртете ръцете с тежестите. В края на упражнението пръстите сочат към рамото. Върнете двете ръце в изходна позиция. Така че с гърба на ръката нагоре.

Повторете процедурата. Упражнение срещу болка в ръката 4 Лежите върху стомах с изпънати нагоре ръце. Лицето ви гледа надолу към пода.

Повдигнете малко ръцете си и ги изпънете една след друга. По този начин разтягате ръцете и горната част на тялото. Упражнение срещу болка в ръката 5 Седите на стол.

Изпънете ръцете си отпред и сгънете пръсти един в друг. Сега завъртете двете ръце в една посока и задръжте разтягането. Гърбът е изправен, а раменете трябва да останат отзад. След това се обърнете в другата посока и задръжте отново позицията.