Упражнения 2 срещу стеноза на гръбначния канал - позиционирането на стъпалото

„В легнало положение поставете двата крака на повдигната повърхност, така че долната част на гърба да лежи изцяло на пода и да не е в кух гръб. Останете в това положение, докато ви е удобно. Продължете със следващото упражнение