Рак на хранопровода: Изследване

Изчерпателният клиничен преглед е основата за избор на допълнителни диагностични стъпки:

 • Общ физически преглед - включително кръвно налягане, пулс, телесно тегло, височина; по-нататък:
  • Инспекция (гледане).
   • Кожа, лигавици и склери (бяла част на окото) [анемия (анемия)].
  • Инспекция и палпация (палпация) на лимфа възлови станции (цервикални, аксиларни, надключични, ингвинални).
  • Инспекция и палпация на гръбначния стълб
  • Аускултация (слушане) на сърце [поради симптом: гръден гръден гръден кош болка (болка зад гръдна кост)].
  • Аускултация на белите дробове
  • Палпация на корема (корема) (натиск болка?, почуквам болка ?, кашлица болка?, отбранително напрежение?, херниални отвори ?, бъбрек носеща болка?)3драве проверка (като допълнителна последваща мярка).

Квадратните скоби [] показват възможни патологични (патологични) физически находки.