Рак на хранопровода: Усложнения

Следват основните заболявания или усложнения, за които може да допринесе ракът на хранопровода (рак на хранопровода):

Дихателна система (J00-J99)

  • Пневмония (пневмония)
  • Фистули между дихателните и храносмилателните пътища

Новообразувания - туморни заболявания (C00-D48).

Ранни метастази поради липса на серозно покритие на интраторакалния хранопровод:

  • Инфилтрация на съседни структури
  • лимфа възли - включително медиастинална лимфаденопатия (увеличение на лимфните възли в медиастинума (средна извика)).
  • Черен дроб
  • Бели дробове
  • Кости