Еозинофилна грануломатоза с полиангиит: симптоми, оплаквания, признаци

Следните симптоми и оплаквания могат да показват еозинофилна грануломатоза с полиангиит (EGPA), по-рано синдром на Churg-Strauss (CSS):

Засягането на бъбреците е рядко.

Болестта обикновено протича с трицикличен курс:

  • Продромален стадий (ранна фаза на заболяването, при която има неспецифични симптоми; настъпване на 2-ро или 3-то десетилетие от живота:
    • Алергична симптоматика като алергична астма (в 70% от случаите) [труден за регулиране], алергичен ринит; освен това, повтарящи се синузит (синузит) и polyposis nasi (доброкачествени израстъци на лигавицата, които се развиват в синусите).
  • Еозинофилен етап
  • васкулит етап (приблизително 10 години след появата на продромални симптоми).
    • Генерализация на симптомите в смисъл на системен васкулит (възпалителни ревматични заболявания, характеризиращи се с тенденция към възпаление на (предимно) артериалните кръвоносни съдове)