Еозинофилна грануломатоза с полиангиит: лекарствена терапия

Терапевтична цел

 • Намаляване на риска или предотвратяване на усложнения.

Препоръки за терапия

 • Терапия на бронхиална астма - вижте там!
 • Терапия се основава на броя на еозинофилите (трябва да бъде по-малък от 700 / ml).
 • кортизон терапия самостоятелно е показан при липса на сърдечно засягане или тежко възпаление на периферната нервната система.
 • В случай на проява в сърце, бъбреци, използване на ЦНС имуносупресори.

Допълнителни бележки

 • Индукция на ремисия:
 • Поддържане на ремисия (терапия за поне 24 месеца):
  • MTX или азатиоприн (AZA) еквивалент В случай на противопоказания, непоносимост или предишно неуспешно лечение: ритуксимаб (500 mg iv на всеки 6 месеца), плюс GC ≤ 7.5 mg / ден, ако е необходимо.
 • Лечение на рецидиви:
 • Поддържаща терапия: лечение на съпътстващи заболявания; ваксинации; скрининг на тумор. Освен това, лечение на сърдечно-съдови рискови фактори / заболявания.