Еозинофилна грануломатоза с полиангиит: причини

Патогенеза (развитие на заболяването)

Етиологията (причините) на еозинофилна грануломатоза с полиангиит (EGPA), по-рано синдром на Churg-Strauss (CSS), е неизвестен. Счита се, че генетичните фактори, комплементната система, B- и Т-клетъчният отговор, участието на цитокини и ендотелните промени са важни по отношение на патогенезата. Инфекциозните тригери също се обсъждат като тригери. Неутрофили, В клетки и ANCA (антинеутрофилни цитоплазмени антитела) са в челните редици на патогенезата на свързаните с ANCA васкулитиди.

Етиология (причини)

Причини, свързани с болестта

Лекарства

  • Монтелукаст се обсъжда като отключващ агент