Ендометриоза: Профилактика

За да се предотврати ендометриоза, трябва да се обърне внимание на намаляване на отделните рискови фактори.

Замърсяване на околната среда - Интоксикации (отравяния).

  • Beta-HCH (страничен продукт от линдан производство).
  • Mirex (инсектицид)

Превантивни фактори (защитни фактори)

  • Кърмене: Проспективно обсервационно проучване показа, че майките, които кърмят бебетата си дълго време, са по-малко склонни да развият ендометриоза по-късно (-40%):
    • Продължителност на кърменето <1 месец: 453 ендометриози на 100,000 XNUMX човеко-години.
    • Период на кърмене> 36 месеца: 184 болести на 100,000 XNUMX човеко-години.

    За всеки три месеца кърмене рискът намалява с 8% (съотношение на риска 0.92; 0.90-0.94)