Електромагнитна чувствителност (Electrosmog): Терапия

Общи мерки

  • Всеки, който е електрочувствителен, трябва да подреди дневните, спалните и работното място, за да бъде възможно най-малко електрически уреди. Спешните устройства трябва да бъдат поставени възможно най-далеч от леглото.
  • Също така се препоръчва електротехникът да инсталира „изключващо захранване“ в спалните.
  • Избягване на замърсяване на околната среда:
    • Жилищна близост, например, до радиомачти