Електромагнитна чувствителност (Electrosmog): Причини

Патогенеза (развитие на заболяването)

Причинният механизъм на електромагнитната чувствителност все още не е изяснен и в момента се изследва в няколко проучвания.

Етиология (причини)

Биографични причини

  • Етнически произход - принадлежащ към етническа група, различна от бяла, черна или испанска.

Причини, свързани с болестта

  • Лекарят диагностицира заболяването на околната среда
  • Множествена химическа чувствителност (MCS)

Замърсяване на околната среда - интоксикации (отравяния).

  • Жилищна близост, например, до радиомачти

Други причини

  • Невъзможност за работа
  • Ниски доходи