Токов удар: какво да правя?

Кратък преглед

 • Какво да направите в случай на токов удар? Изключете тока, ако е в безсъзнание, дръжте пациента в легнало положение и реанимирайте, ако е необходимо, в противен случай: успокойте жертвата, покрийте изгарянията със стерилни превръзки, обадете се на спешна помощ.
 • Кога да посетя лекар? Всеки електрически инцидент трябва да се прегледа от лекар и да се лекува, ако е необходимо, например защото последиците за здравето могат да настъпят със закъснение от няколко часа.

Внимание

 • В никакъв случай не докосвайте наранено лице, докато не бъде изключено захранването! Това важи особено за аварии по линии с високо напрежение.
 • Приемайте сериозно всеки токов удар. Здравословни проблеми като сърдечна аритмия все още могат да възникнат часове по-късно!

Първа помощ при токов удар

 • Наберете 911 или помолете друг първи отговор да го направи.
 • Преди да окажете първа помощ в случай на токов удар, трябва да изключите източника на захранване за ваша собствена безопасност: Изключете електрическия уред или развийте предпазителя. Ако е необходимо, можете да извадите захранващия кабел от засегнатото лице с помощта на дървена бъркалка. Внимавайте да не се излагате на опасност.
 • Проверете дали пострадалият е отзивчив, т.е. в съзнание.

По-нататъшната първа помощ при токов удар (ниско напрежение) зависи от това дали пострадалият е в съзнание или не:

Пострадалият е в съзнание:

 • Успокой го.
 • Покрийте всички съществуващи следи от токов удар върху кожата на пострадалия по стерилен начин.
 • Дръжте пострадалия топъл (напр. с одеяло).
 • Останете с него до пристигането на линейката.

Пострадалият е в безсъзнание:

 • Проверете дишането на пострадалия.
 • Поставете пострадалия в позиция за възстановяване.
 • Продължете реанимацията (ако е необходимо, редувайки се с втори оказващ първа помощ), докато пострадалият започне да диша отново или спасителната служба пристигне.

Електрически удар: Кога да отидете на лекар?

Малки електрически удари, причинени от електростатичен разряд, например при докосване на дръжка на врата или пуловер от синтетични влакна, са безвредни. Тук не е необходим лекар.

Електрически удар: Рискове

Видът на тока също влияе върху възможните последици от електрически инцидент – постоянният ток (напр. автомобилен акумулатор, удар от мълния) е по-малко опасен за тялото от променливия ток (напр. домакински ток), тъй като последният е по-вероятно да предизвика сърдечни аритмии поради към смяната на полярността.

Като цяло, основните последици за здравето и рискове, свързани с токов удар, са следните:

 • Следи от електричество (изгаряния) по кожните участъци, където токът влиза и излиза от тялото.
 • Мускулни спазми под електрически ток (така че човекът може да не е в състояние да пусне причиняващия електрически кабел в ръката си)
 • спиране на дишането поради спазми на дихателните мускули
 • Сърдечни аритмии (понякога дори часове след електрическия удар) до животозастрашаваща камерна фибрилация и сърдечен арест

Електрошок: Прегледи от лекар

Сърдечната дейност, например, може да бъде проверена и наблюдавана чрез електрокардиография (ЕКГ). Ако е необходимо, изследвания на кръв и урина, компютърна томография (CT) или ядрено-магнитен резонанс (MRI или ядрено-магнитен резонанс) също са полезни за изследване на предполагаемо увреждане на органи. Ако ЕКГ е ненормално или има болка в гърдите, пациентът трябва да остане в болницата за няколко часа за наблюдение. Това важи и за бременни пациенти.

Електрически удар: Лечение от лекар

Лечението при електрически удар зависи от вида и степента на нараняванията.

Предотвратете токов удар

Най-важните съвети за избягване на токов удар са:

 • Бъдете внимателни, когато работите с електрически уреди и проводници под напрежение – особено когато има и вода (напр. в банята, кухнята, пералното помещение).
 • Не носете телефон, сешоар или радио във ваната.
 • Изключете захранването, преди да поставите нови светлини.
 • Обезопасете контактите и поставете кабелите на място, ако имате (малки) деца в къщата.
 • Обслужвайте редовно електрическите уреди (включително тези на работното място) и проверявайте дали са правилно свързани, така че нито вие, нито другите да получите токов удар.