Лакът: функция, анатомия и заболявания

Какво е лакътът?

Лакътят е сложна става, включваща три кости – раменната кост (горната кост на ръката) и лъчевата кост (radius) и лакътната кост (ulna). По-точно, това са три частични стави с обща ставна кухина и една ставна капсула, които образуват функционална единица:

  • Articulatio humeroulnaris (ставна връзка между раменната и лакътната кост)
  • Articulatio humeroradialis (ставна връзка между раменната и лъчевата кост)
  • Articulatio radioulnaris proximalis (ставна връзка между улната и радиуса)

Лакътната става се държи от страничните връзки отвътре и отвън.

Най-важните нерви и кръвоносни съдове минават по флексорната страна на ставата – при вземане на кръвни проби лекарят убожда вена в свивката на лакътя.

Каква е функцията на лакътя?

Лакътят позволява огъване и разгъване на предмишницата срещу горната част на ръката. Освен това ръката може да бъде обърната навън (дланта нагоре) или навътре (дланта надолу) чрез завъртане на ставата. При първото движение (супинация) лъчевата и лакътната кости са успоредни една на друга; във второто движение (пронация) те се кръстосват. Шарнирната става между раменната кост и лакътната кост взаимодейства с другите две стави, за да позволи движение на колелото – въртенето на предмишницата срещу раменната кост.

Флексорът на ръката (brachialis), който лежи под бицепса, също се огъва в лакътната става.

Брахиорадиалният мускул е важен флексор на ръката, който се използва особено при повдигане и носене на тежки товари.

Разгъвачът на ръката (triceps brachii) е единственият мускул разгъвач на лакътя. Тъй като трите мускула флексор имат по-силен тонус в покой от мускула екстензор, предмишницата винаги е в леко свита позиция, когато я оставим да виси свободно.

Къде се намира лакътят?

Лакътят е шарнирната връзка между костта на горната част на ръката и двете кости на предмишницата.

Какви проблеми може да причини лакътят?

Счупването на лакътя обикновено се получава, когато човек падне върху протегнатата си ръка. Линията на фрактурата може да бъде в различни точки в областта на ставата, т.е терминът фрактура на лакътя обхваща всички фрактури на горната част на ръката, лакътната кост или лъчевата кост близо до лакътната става. Това включва, например, фрактура на олекранона (фрактура на края на лакътната кост от страната на лакътя).

Лакътната става също може да се изкълчи. Това изкълчване обикновено се случва в раменната става, т.е. частичната става между раменната кост и лакътната кост. Причината обикновено е падане върху протегната или леко свита ръка.

Бурса близо до ставата може да се възпали болезнено (бурсит олекрани). Понякога причината са бактериите. В други случаи това е небактериално възпаление, каквото може да възникне в контекста на ревматоиден артрит или подагра. Хроничният натиск, дължащ се на честото облягане на лакътя („ученически лакът“) също може да бъде отключващ фактор за абактериален бурсит.