Ефтренонаког Алфа

Продукти

Eftrenonacog alfa е одобрен в Съединените щати през 2014 г. и в ЕС и много страни през 2016 г. като прах и разтворител за инжекционен разтвор (Alprolix).

Структура и свойства

Eftrenonacog alfa е рекомбинантен синтезен протеин, състоящ се от човешки коагулационен фактор IX, ковалентно свързан с Fc фрагмента на човешки имуноглобулин IgG1 (съкращение „rFIXFc“). Ефтренонаког алфа се произвежда по биотехнологични методи.

Вещи

Eftrenonacog alfa (ATC B02BD04) замества липсващия фактор IX, който играе централна роля в кръв съсирване. В резултат на това кървенето може да бъде предотвратено. Комбинацията с Fc фрагмент води до дълъг полуживот от 82 часа. Fc фрагментът взаимодейства с неонаталния Fc рецептор.

Показания

За профилактика и лечение на кървене при предварително лекувани пациенти с хемофилия B (вроден дефицит на фактор IX).

Дозиране

Според SmPC. Лекарството се прилага като интравенозно инжектиране.

Противопоказания

  • Свръхчувствителност

За пълни предпазни мерки вижте етикета на лекарството.

Взаимодействия

Лекарство-наркотик взаимодействия не са известни.

Неблагоприятни ефекти

Най-често срещаните възможни неблагоприятни ефекти include главоболие, орална парестезия и обструктивна уропатия.