Електронна рецепта

Какво представлява електронната рецепта?

Електронната рецепта (е-рецепта) замества досегашната валидна розова хартиена рецепта, която Вашият лекар Ви е изписвал. Всички важни данни за рецептите вече са достъпни за вашата аптека в цифров вид.

Каква информация съдържа електронната рецепта?

Електронната рецепта съдържа всички данни, които са и на хартиената рецепта:

 • Информация за лекарството
 • Подробности за вашата здравна застраховка
 • Адрес на Вашия лекар
 • Дата на издаване
 • Валидност на рецептата
 • Информация за възможните алтернативи, ако предписаното лекарство не е налично (регулация „aut-idem“)

Електронна рецепта и за ЧЛНО?

„Синята рецепта” за ЧЛЗ засега остава на хартиен носител. Достъп до електронната рецепта обаче в бъдеще ще получат и частноосигурените лица – в момента се разработва съответна концепция.

Кога ще бъде достъпна електронната рецепта?

В момента не е известно кога можете да очаквате нова официална дата на стартиране. Законовоосигурените лица ще продължат да разполагат с „класическата“ хартиена рецепта.

Как работи електронната рецепта?

Лекарят първо съхранява рецептата под формата на цифрова рецепта в телематичната инфраструктура и я подписва цифрово. Това може да стане и по време на видео консултация.

По-късно аптеката може да получи достъп до рецептата чрез така наречения QR код, който също се генерира чрез телематичната инфраструктура. Кодът е подобен на баркодовете, с които сте запознати от опаковката. Той обаче съхранява значително повече информация.

Ако имате смартфон, можете да управлявате електронната рецепта чрез приложение за електронна рецепта от вашата здравноосигурителна компания. Изтегляте това от популярните магазини за приложения (Google Play, Apple Store). Вашият застраховател ще ви каже кое приложение за електронна рецепта е валидно за вас и как работят в подробности.

Как да осребря електронна рецепта?

Можете да осребрите електронната рецепта във всяка аптека по ваш избор – това може да бъде местна аптека, но също и онлайн аптека. За да получите лекарството си, предавате своя индивидуален QR код на аптеката чрез смартфон или представяте съответна разпечатка на хартиен носител.

Аптеката разчита QR кода, сравнява вашите данни с цифровата медицинска рецепта чрез телематичната инфраструктура и по този начин получава цялата важна информация за вашата рецепта. След това ще ви бъдат предадени или изпратени вашите лекарства.

Проверете наличността, резервирайте лекарства

Ако имате електронна рецепта, съхранена на вашия смартфон, можете да проверите предварително дали предписаното лекарство е налично за вземане или изпращане във вашата аптека. Веднага след като авторитетно присвоите съответния QR код на аптека чрез приложението, те ще резервират лекарството за вас или ще ви го изпратят.

Имам ли нужда от смартфон?

Какви са предимствата на електронните рецепти?

Преминаването към електронно предписване предлага редица предимства и ще позволи допълнителни цифрови приложения в бъдеще:

 • Електронната рецепта ще получите директно след видео консултация и няма да се налага да чакате да ви бъде изпратена по пощата.
 • Когато поръчвате от онлайн аптеката, можете да изпратите рецептата директно и вече не е необходимо да я изпращате по пощата.
 • Тъй като можете предварително да проверите дали даден медикамент е наличен във вашата аптека, вие си спестявате ненужни пътувания.
 • В бъдеще вече няма да се налага да вземате последващи рецепти от аптеката или да ви ги изпращат.
 • В бъдеще електронните рецепти ще бъдат свързани с функция за дигитално напомняне за приемане на вашите лекарства, което ще гарантира, че няма да забравите да ги вземете.

Колко време е валидна електронната рецепта?

За електронната рецепта важат същите срокове, както и за (класическата) рецепта на хартиен носител. Това означава, че хората със законова здравна осигуровка имат един месец, за да го осребрят. Специфичните разпоредби за това дали електронната рецепта е валидна 28 или 30 дни зависят от здравноосигурителната компания и федералната държава.

Изключение има за електронния аналог на „зелената рецепта“, при който заплащате предписаните лекарства за своя сметка. Това е валидно за неограничен период от време.