Дисграматизъм при деца – Симптоми

Характерна черта на дисграматизма е граматически изкривена реч: детето прави грешки при образуването на думи (като флексия), в структурата на изреченията и при използването на окончания на думи и служебни думи (членове, предлози, съюзи). Често съставя изречения от една дума и говори в стил телеграма. Чести са и повторенията на думи. Много деца коментират действителния смисъл на казаното с подходящи жестове и изражения на лицето.

В тежки случаи дисграматизмът може да бъде толкова изразен, че човек изобщо не разбира какво казва детето.

Описание | Причини | Симптоми | Диагноза | Терапия | Прогноза