Продължителност | Физиотерапия за луксация на патела

Продължителност

Продължителността на обучението в случай на луксация на патела зависи от степента на ангажираност на околните структури. Ако дислокацията доведе до разкъсване на лигаментните структури, фазата на заздравяване отнема значително повече време, отколкото при промяна в статиката. Отклонението на крак ос може да се подобри чрез подходящо трениране на мускулите, но също така отнема няколко месеца, докато може да се види подобрение в стабилността. Няма ориентировъчна стойност, тъй като тя често зависи от мотивацията на пациента, както и от устойчивостта на коляно съединение.

обобщение

Дислокацията на пателата често се причинява от мускулен дисбаланс или промяна в костните структури. В зависимост от степента на нараняване и честотата на дислокация, стабилността може да се подобри чрез физиотерапевтична намеса. Това включва укрепване на мускулите, които са твърде слаби в средата и подобряване на стабилността в коляното координация и баланс обучение.

Ако не се постигне подобрение, лигаментните структури могат да бъдат стегнати чрез операция, за да се предотврати отклонението на пателата. Като цяло обучението за изграждане отнема няколко месеца.