Продължителност на отпуска по болест | Камшичен удар - важна информация и упражнения

Продължителност на отпуска по болест

Продължителността на отпуска по болест след a удар нараняването зависи от наранените конструкции и времето, докато те могат да бъдат натоварени отново. По този начин продължителността на отпуска по болест може да продължи от две до няколко седмици. Ако болничният лист е твърде кратък, той може да бъде удължен от лекаря.