Продължителност на световъртеж при ставане | Замайване при ставане

Продължителност на световъртеж при ставане

В повечето случаи появата на световъртеж след ставане е напълно безобидна реакция на тялото към промяна в позицията и не е причина за безпокойство. Обикновено симптомите изчезват след кратко време и не продължават по-дълго от няколко секунди до няколко минути. Ако замаяността продължава за по-дълъг период от време или ако се появява редовно, трябва да посетите лекар.