Продължителност | Упражнения за синдром на Piriformis

Продължителност

Продължителността на a пириформен синдром зависи от много фактори. Поради сходството на симптомите при проблеми с диска, пириформен мускул понякога се разпознава късно като спусък за симптомите. Ако проблемът е налице от дълго време и може вече да е имало хронификация, това може да удължи хода на заболяването.

След като основният проблем, а именно Синдром на Piriformis, е диагностициран и може да започне действителната терапия болка и противовъзпалителни лекарства, както и физиотерапевтични мерки, индивидуалният пациент е най-важният фактор. Това означава, че на пациента може да се наложи да свикне с нови модели на движение и да се въздържа от други дейности. Изпълнението на физиотерапевтични упражнения също е от съществено значение за добрия и плавен лечебен процес.

В идеалния случай проблемите трябва да са се подобрили значително или дори да изчезнат най-късно след 4 седмици. Обратно, продължителността на Синдром на Piriformis може да се удължи и ако увреждане на нервите вече е налице или ако пациентът не подхожда последователно и дисциплинирано към терапията. В някои редки случаи може да се наложи операция, която може допълнително да удължи продължителността на синдрома.

Причини

- пириформен мускул е мускул с форма на круша, който се простира от долната вътрешна повърхност на сакрум към вътрешната повърхност на стегнат кост и принадлежи към дълбоката група на тазобедрените мускули. Поради анатомичната си близост до седалищен нерв, често причинява проблеми в тази област. За да се облекчи симптоми на синдром на Piriformis, важно е засегнатите сами да станат активни.

Синдромът на пириформис може да има няколко причини. Поради анатомичната близост на мускула до сакроилиачната става, проблемите в тази става могат да засегнат и пириформен мускул и създават проблеми. Външната сила (напр. Падане) и нараняванията могат да причинят белези на тъканта и да причинят проблемите. Спортни травми и мускулното напрежение също допринасят за развитието на синдрома на Piriformis. Поради близостта на мускула до седалищен нерв, пациентите вече изпитват леки промени в мускула поради болка когато компресира седалищния нерв.