Продължителност | Депресия при деца

Продължителност

Продължителността на a депресия зависи от индивидуалния ход на заболяването на детето. Тя не е сравнима с други деца на същата възраст, но винаги трябва да се разглежда като индивидуален случай. Параметри, влияещи върху хода на заболяването, са възрастта, тежестта на симптомите и отделните задействащи фактори на депресия, като продължителни семейни спорове.

Настоящият статус на конфликта е един от решаващите фактори тук. Ако проблемите могат да бъдат разрешени, това осигурява добра основа за справяне с промени в настроението. Времето на първоначалната диагноза има положителен ефект върху тежестта на хода и продължителността на депресивния епизод.

Ранното откриване благоприятства хода на заболяването и може да съкрати продължителността му. След като са възникнали усложняващи фактори или симптомите са станали хронични, е още по-трудно да се постигне бърз успех в лечението.