Сухота в устата (ксеростомия): Профилактика

За предотвратяване на ксеростомия (суха уста), трябва да се обърне внимание на намаляването на индивидуалното рискови фактори.Поведенчески рискови фактори

  • Дишане през устата
  • Стрес

Лечение

Забележка: Понякога е възможна промяна на лекарството и по този начин олово до подобряване на симптомите.