Сухота в устата (ксеростомия): Диагностични тестове

задължителен диагностика на медицински изделия.

  • Сиалометрия (определяне на скоростта на слюнчения поток) - това е единствената обективна процедура за откриване на съществуваща хипосаливация (олигосиалия) или ксеростомия. сила на звука стойности за единица време (ml / min е единицата, която често се използва в литературата).

По избор диагностика на медицински изделия - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване, лабораторна диагностика и задължително диагностика на медицински изделия - за диференциално диагностично изясняване.

  • ЯМР сиалография (ядрено-магнитен резонанс / ядрено-магнитен резонанс на слюнчената жлеза и системата на отделителните канали на жлезата).
  • Функционална сиалосцинтиграфия (изследване на нуклеарната медицина за определяне на активността на слюнчената жлеза) - това предоставя информация за функцията на слюнчените жлези и тяхната секреция. Изследването може да предостави доказателства за, например, Синдром на Сьогрен or циститна фиброза и по този начин понякога води до по-нататъшна диагностика.