Double Vision, Diplopia: Диагностични тестове

задължителен диагностика на медицински изделия.

  • Изследване с прорезна лампа (микроскоп с прорезна лампа; гледане на очната ябълка при подходящо осветление и голямо увеличение).
  • офталмоскопия (очен преглед на очното дъно).
  • Тестване на зрителната острота (изследване на зрителната острота).

По избор диагностика на медицински изделия - в зависимост от резултатите от медицинска история, физическо изследване, лабораторна диагностика и задължително диагностика на медицински изделия - за диференциално диагностично изясняване.

  • електромиография (EMG; измерване на електрическа мускулна активност) - при съмнение за парализа на очните мускули.
  • Тонометрия (измерване на вътреочно налягане)
  • Компютърна томография от череп (черепна CT, черепна CT или cCT) - за по-нататъшна диагностика.
  • Магнитно резонансно изображение на череп (черепна ЯМР, черепна ЯМР или cMRI) - за по-нататъшна диагностика.
  • ангиография (представяне на кръв съдове за разлика от средата в Рентгенов Преглед).
  • Сонография на щитовидната жлеза (ултразвуково изследване на щитовидната жлеза) - като основен преглед за определяне на размера и обема на щитовидната жлеза и възможни