Двойна брадичка

„Шиен отдел на гръбначния стълб - двойна брадичка“ Легнете на постелка в легнало положение. Опитайте се да намалите до минимум пространството между вашите шия и пода. За да направите това, разтегнете шийните прешлени и натиснете гърба на глава здраво в пода.

Задръжте напрежението за около 10 секунди. Направете още 2 подавания след кратка почивка. Продължете със следващото упражнение за шийните прешлени