Доплерова сонография и дуплекс: визуализиране на кръвния поток

Кога се използва доплер сонография?

  • свързано с бременността високо кръвно налягане и произтичащите от това клинични картини
  • (прееклампсия, еклампсия, HELLP синдром)
  • Изследване на сърдечната функция на плода
  • Съмнение за сърдечни дефекти на плода
  • Подозрение за нарушение на растежа или малформации на детето
  • История на спонтанен аборт
  • близнаци, тризнаци и други многоплодни бременности

Как работи доплеровата сонография?

Въз основа на промяната в честотата доплеровият ултразвуков апарат изчислява скоростта на потока и по този начин позволява на лекаря да направи заключения за напречното сечение или състоянието на кръвоносните съдове или органи, които се изследват.

Доплерова сонография и дуплексна сонография: Каква е разликата?

Какви са рисковете от дуплексната и доплерова сонография?

Както при всички други ултразвукови процедури, дуплексната и доплер сонографията са безвредни и безболезнени методи на изследване. Няма облъчване на пациента, както е при рентгена или компютърната томография например.