Изкълчване на раменната става: причини, лечение, последствия

Луксация на акромиоклавикуларната става: Описание

Акромиоклавикуларната (АС) става, заедно със стерноклавикуларната (стерноклавикуларна) става, свързва тялото и ръцете. Важно е за позицията на лопатката при движение на ръката. Ако се опре на ръката, силата се предава на тялото през акромиоклавикуларната става. Акромио-ключичната става се поддържа вертикално от корако-ключичните връзки (ligamentum coracoclaviculare) и хоризонтално от укрепващите капсулата връзки (напр. ligamentum acromioclaviculare). При дислокация на акромиоклавикуларната става тези стабилизиращи връзки са наранени, понякога напълно откъснати.

Tossy класификация

В зависимост от тежестта на засегнатата сила се прави разлика между три степени на тежест при дислокация на акромиоклавикуларната става според Tossy (стара класификация):

 • Tossy класификация I: Капсулата е преразтегната без изместване на ключицата.
 • Класификация на Tossy II: Ставната капсула е разкъсана заедно с акромиоклавикуларните връзки.
 • Класификация на Tossy III: Акромио-клавикуларните връзки са напълно разкъсани и ключицата е изместена с повече от една ширина на ствола.

Класификация на Rockwood

Освен това при разрушаване на акромио-клавикуларната става съществува класификацията на Rockwood (нова класификация), която разграничава шест вида:

 • Тип II: Ставната капсула и коракоклавикуларните връзки са разкъсани. На рентгенова стрес рентгенова снимка ключицата е повдигната спрямо акромиона.
 • Тип III: При тази дислокация на акромио-клавикуларната става всички връзки са разкъсани. Ключицата е стъпила с една ширина на ствола по-високо от акромиона.
 • Тип IV: Този тип нараняване е, когато ключицата е нестабилна в хоризонталната равнина в допълнение към тип III, тъй като фасцията (делтоидната фасция) е частично разкъсана. Прикрепването на делтоидния мускул към ключицата е разкъсано и ключицата е изместена назад.
 • Тип V: Фасцията (делтоидна трапецовидна фасция) и всички връзки са напълно разкъсани, докато страничният край на ключицата е масивно нагоре.
 • Тип VI: Страничната ключица е закачена под израстъка на лопатката (коракоиден израстък) (много рядко нараняване).

Дислокация на акромиоклавикуларната става: симптоми.

Луксацията на акромио-клавикуларната става обикновено е придружена от значителна чувствителност и подуване. Освен това често се наблюдава синина (хематом). Засегнатото лице вече не може да движи раменната става напълно. В повечето случаи страничният край на ключицата изпъква нагоре, създавайки издатина над акромиоклавикуларната става. Поради това пациентите често заемат защитна поза.

Луксация на акромиоклавикуларната става: Причини и рискови фактори

Луксацията на акромио-клавикуларната става обикновено е спортна травма: причинява се главно от падане върху рамото, когато ръката е изпъната встрани, което предизвиква ефект на лоста върху раменния пояс. Това може да се случи по време на футбол или каране на ски например.

Луксация на акромиоклавикуларната става: Изследвания и диагностика

Ако подозирате дислокация на акромиоклавикуларната става, трябва да посетите лекар по ортопедия и травматология. Той или тя първо ще Ви разпита подробно за злополуката и медицинската Ви история (анамнеза). Възможните въпроси са:

 • Какво точно се случи при инцидента?
 • Паднахте ли на ръката или рамото си?
 • Все още можете ли да движите рамото или ръката?
 • Имате ли болка?
 • Имало ли е някакъв предишен дискомфорт в областта на нараняването като болка, ограничено движение или предишно изкълчване?

Това е последвано от физически преглед. Понякога ключицата се измества нагоре при дислокация на акромиоклавикуларната става, която тогава вече се вижда с просто око. Ако лекарят натисне горния край на ключицата (което е много болезнено за пациента) и тя изскочи обратно при освобождаване (феномен на клавиша на пиано), това показва нараняване на Tossy III.

За по-нататъшна диагностика се правят рентгенови снимки – панорамна снимка, на която се заснемат двете раменни стави с тежест от 10 до 15 килограма на висяща ръка. След това може да се направи паралелно сравнение, за да се определи дали външният край на ключицата е изместен.

Луксация на акромиоклавикуларната става: Лечение

Леко изкълчване на акромиоклавикуларната става може да се лекува консервативно. Това включва функционално упражнение на рамото в случая на Tossy I. В случая на Tossy II и Rockwood I до II, рамото първо се имобилизира в така наречената превръзка на Gilchrist за около две седмици. През това време пациентът получава лекарства за болка. Освен това областта на раменете може да се третира със студ (криотерапия). Последващата физиотерапия може да повлияе положително на заздравяването. Въпреки това, рамото трябва да се премества в хоризонтална равнина само за четири до шест седмици.

Луксация на акромиоклавикуларната става: Хирургия

Луксация на акромиоклавикуларната става: Ход на заболяването и прогноза

След консервативно лечение прогнозата е добра за Rockwood тип I до II. Въпреки това, при нараняване тип II на Rockwood може да се развие болезнен остеоартрит поради непълна дислокация на акромиоклавикуларната става. Това може да се случи и при нараняване тип III, тъй като акромио-клавикуларната става може частично да се размести с времето, тъй като белезите са се свили. Понякога това трябва да се коригира хирургически.

Като цяло, рядко има болка при движение или носене на тежест върху рамото след дислокация на акромиоклавикуларната става. Непосредствено след инцидента ключицата първоначално се забелязва, тъй като изпъква нагоре. Само след четири седмици обаче това вече не се вижда.

Както всяка операция, хирургичната процедура за акромиоклавикуларна фрактура може да има усложнения. В редки случаи фрактурата може да бъде изместена дори след операция. Освен това болката може да продължи. Понякога козметичният резултат след хирургично лечение на луксация на акромиоклавикуларната става е незадоволителен, ако се е образувал излишен белег.