Изписване от болницата

От октомври 2017 г. болницата е задължена съгласно така нареченото „управление на изписването“ (което също се нарича „управление на грижи или преход“) да започне всички необходими последващи грижи след хоспитализация.

В този контекст болницата организира например амбулаторни рехабилитационни мерки след болничния престой или също стационарно последващо лечение (стационарна рехабилитация).

При изписването може да се организира и домашна помощ и при необходимост преместване в дом за възрастни хора.

Всички тези мерки обаче не са задължителни за вас като пациент: можете също да откажете тези мерки за помощ – което трябва да потвърдите с подпис.