Дихидроерготамин

Продукти

Пускането на пазара на лекарствени продукти, съдържащи дихидроерготамин, е прекратено в много страни (напр. Dihydergot таблетки и спрей за нос, Ergotonin, Effortil plus, Old Tonopan и други). Одобрението на Dihydergot таблетки е отменен на 1 февруари 2014 г., тъй като ползите вече не надвишават потенциалните рискове, според регулаторите на лекарствата.

Структура и свойства

Дихидроерготамин (C33H37N5O5, 583.7 g / mol) присъства в наркотици като дихидроерготамин мезилат, бял кристал прах или безцветни кристали, които са трудно разтворими във вода.

Показания

По-ранни индикации:

  • За лечение на остри мигрена атаки със или без аура.
  • Ниско кръвно налягане
  • Профилактика на мигрена