Дихидроергокриптин

Продукти

Дихидроергокриптин вече не е регистриран в много страни. Cripar е извън търговията.

Вещи

Дихидроергокриптин (ATC N04BC03) е допаминергичен и действа селективно върху D2 рецепторите. Той няма активност върху серотонинергичните или адренергичните рецептори.

Показания

  • болестта на Паркинсон
  • Ранни стадии на болестта на Паркинсон, като монотерапия или в комбинация с препарат L-dopa.
  • Интервално лечение на мигрена главоболие.